»
»
עוד בנושא חשיפה:

מהירות תריס - מהירות חשיפה - מהירות הסגר

הכדי לווסת את כמות האור הנכנסת במהלך ביצוע חשיפה של תמונה, ניתן לקבוע מהירות תריס הקובעת את משך הזמן במהלכו יהיה התריס של המצלמה פתוח בעת ביצוע הצילום. ככל שמהירות הסגר גבוהה יותר, כך יסגר התריס מהר יותר בעת ביצוע הצילום, ויאפשר לפחות אור להיכנס.

יחידות מהירות חשיפה

מהירות תריס נמדדת בשניות או חלקי שניה. מספר שלם (1, 2, 3 וכו') מציין מספר מסויים של שניות חשיפה. מספר שבר (1/2, 1/4, 1/8 וכו') מציין חלק שנייה של חשיפה. ככל שהמספר קטן יותר, כך נקבל מהירות תריס גבוהה יותר, כמות אור קטנה יותר הנכנסת אל המצלמה, ומכאן חשיפה קטנה יותר. שינוי של יחידה אחת במצלמה מגדילה או מקטינה את כמות האור הנכנסת בדיוק פי שניים.