»
עוד בנושא :

רגישות סרט צילום - אסא - ISO

כיום מקובל למדוד רגישות סרט צילום באמצעות מספר ISO (ראשי תיבות של International Standards Organization שהוא מכון התקנים הבינלאומי). מספר ה-ISO של הסרט מציין את רמת רגישות הסרט לאור. ככל שלסרט הוגדר מספר ISO גבוה יותר, כך יהיה הסרט רגיש יותר לאור, ויזדקק לחשיפה מועטה יותר בכדי להגיע לחשיפה הרצוייה. סרט שמסומן כ-1600 ISO יזדקק לכמות אור כפולה מסרט המסומן כ-800 ISO בכדי להגיע לחשיפה זהה בתמונה.